Loading...

Chestionar referitor la percepția activității din cadrul Curțiide Apel Suceava

Vă aducem la cunoștință că aveți posibilitatea completării chestionarului în format fizic, prin punerea lui la dispoziția persoanelor interesate în spațiul anterior intrării în arhiva Curții de Apel Suceava (dinspre sala pașilor pierduți)​, sau on-line, prin accesarea butonului de mai jos:

 • Creare dosar nou

Înregistrați un dosar nou pe rolul instanței de judecată, depunând acțiunea introductivă și achitând fără comision, acum sau ulterior, taxa judiciară de timbru. Pentru formularea unei căi de atac, folosiți Declarare cale de atac într-un dosar.

 • Plată taxă judiciară de timbru într-un dosar existent

Plătiți online cu cardul bancar, fără comision, taxa judiciară de timbru stabilită de instanță sau calculată de dvs. într-un dosar deja existent pe rolul instanței. Dovada de plată va fi trimisă automat instanței pentru atașare la dosar.

 • Declarare cale de atac într-un dosar

Formulați o cale de atac (apel, recurs, contestație, contestație în anulare, revizuire ș.a.) într-un dosar existent și achitați, fără comision, acum sau mai târziu, taxa de timbru aferentă.

 • Depunere alte documente într-un dosar existent

Depuneți orice fel de acte sau documente, semnate olograf și scanate ori semnate în formă electronică, într-un dosar deja existent pe rolul instanței de judecată.

 • Eliberare certificat de grefă

Obțineți un certificat de grefă din care reies informații privind numărul dosarului, data înregistrării lui, numele părților și alte date dorite.

 • Eliberare copie legalizată hotărâre

Obțineți copii legalizate ale unei hotărâri judecătorești dintr-un dosar aflat pe rolul instanței de judecată.

 • Liste de ședință

Accesați on-line în timp real listele ședințelor de judecată ale instanțelor din raza Curții de Apel Suceava (dosare strigate, dosare care își așteaptă rândul, ședințe suspendate).

 • Dosarul electronic

Puteți accesa forma electronică a dosarului dumneavoastră de pe rolul instanței de judecată, dacă completați și comunicați instanței cererea completată, folosind Depunere alte documente într-un dosar existent.

 • Programări cu prezentare fizică pentru consultare dosar/depunere acte

Programați-vă pentru depunere acte, consultare dosare și alte solicitări prin prezentare personală la centrele de relații cu publicul, registraturile și arhivele instanțelor arondate.

 • Colecția de documente site vechi

Accesați vechiul site al Curții de Apel Suceava și al instanțelor din circumscripție.

 • Cereri acces dosar electronic

Cerere online de acces la dosarul electronic.

 • Afișare liste de ședințe

Afișare liste de ședințe.

 • Citații/Comunicări

Accesați indirect citațiile sau comunicările primite prin e-mail sau SMS. Pentru vizualizare aveți nevoie de codul de acces primit.

 • Contactează instanța

Trimiteți un mesaj e-mail instanței cu probleme legate de funcționarea dosarului electronic și a comunicării electronice. Pentru informații legate de termene, măsuri dispuse, ședințe de judecată și alte date din dosarele aflate pe rolul instanțelor, este necesar să accesați portalul just.ro.

 • Fundații și asociații

Accesați formularul pentru emiterea unui extras din Registrul asociațiilor și fundațiilor ….

 • Taxa judiciară de timbru pentru fundații și asociații

Plata taxei judiciare de timbru pentru fundatii si asociatii trebuie sa o faceti în contul primariei de domiciliu ….