Tip Persoană :
Sunt scutit de plata taxelor judiciare de timbru conform normelor legale în vigoare :

Eu voi face plata taxei și sunt altă persoană decât cea pentru care se solicită serviciul :
Doresc ca documentul să mi se comunice: *
Confirm realitatea informațiilor expuse mai sus și solicit serviciul de mai sus din partea instanței de judecată : *