Cerere înregistrare
pentru consultare dosar în format electronic
și solicitare/acord pentru citare/comunicare prin e-mail și/sau SMS

FORMULAR ONLINE

.


Bifați una sau ambele căsuțe, în funcție de solicitarea dumneavoastră

Dacă bifați << CITARE / COMUNICARE ACTE DE PROCEDURĂ PRIN e-mail și/sau SMS >>
va trebui să acceptați condițiile de citare / comunicare acte de procedură, prin bifarea casuței de mai jos.

Tipul de solicitare:
ACCES LA DOSARUL CAUZEI
CITARE / COMUNICARE ACTE DE PROCEDURĂ PRIN e-mail și/sau SMS

Declar că am luat cunoștință de prevederile Art.86 alin.(3) teza finală din codul de procedură civilă din anul 1865, modificat și republicat, Art.154 alin.(6) și alin.(6') și Art.163 alin.(11) și alin.(11') din Legea nr.134/2010-Codul de procedură Civilă / Art.257 alin.(5) și Art.264 din Legea nr.135/2010-Codul de procedură penală și declar că prin recepționarea mesajului de poștă electronică sau SMS, la adresa de e-mail sau numărul de telefon indicat, consider îndeplinită procedura de citare / comunicare în ce mă privește, în nume personal, sau în numele și pe seama persoanei reprezentate.

.


Nume și prenume:

Numele și prenumele, așa cum este scris în actul de identitateCalitate solicitant:

Alegeți o opțiune din listă.

Dacă sunteți procurist, mandatar, sau împuternicit, alegeti: << Reprezentant convențional >>

Dacă sunteți părinte sau ocrotitor legal al unui minor judecat, sau faceți parte din serviciul de probațiune cf.Art.508 CPP, alegeti:
<< Persoană chemată la judecarea minorilor >>Adresa de e-mail:

Formatul solicitat este: aaaaa@aaa.aaa


Telefon mobil:

Numărul de telefon trebuie să fie cu prefix de România (004), prefixul fiind precompletat. Numărul trebuie să înceapă cu 0 și să fie din 10 cifre, fără puncte sau alte caractere despărțitoare.

Formatul solicitat este: 0999999999


Adresa de poștă electronică (e-mail) și numărul de telefon mobil vor fi folosite pentru înregistrare, acces la dosar după înregistrare, precum și pentru expediere de către instanță a citațiilor și a celorlalte comunicări, în condițiile Art.86 alin.(3) teza finală din codul de procedură civilă din anul 1865, modificat și republicat, Art.154 alin.(6) și alin.(6') și Art.163 alin.(11) și alin.(11') din Legea nr.134/2010-Codul de procedură Civilă / Art.257 alin.(5) și Art.264 din Legea nr.135/2010-Codul de procedură penală.

.


Act de identificare Fel / Serie / Număr:

Alegeți o opțiune din listă.

Dacă ați ales << Alt act >> va trebui să completați câmpul << Fel act >>

Pentru avocati doar legitimatiaFel act:

Doar dacă ați ales << Alt act >> completați acest câmp.Număr dosar:

Numărul dosarului pentru care solicitați acces electronic.

Acesta trebuie să fie sub forma ......./....../.........Instanța:

Alegeți o opțiune din listă.

Va trebui să selectați instanța la care aveți dosarul și unde va fi trimisă solicitarea dumneavoastrăDepartament / Secție:

Alegeți o opțiune din listă.

Va trebui să selectați departamentul / secția la care aveți dosarul


Declar că sunt de acord cu procesarea și transmiterea datelor cu caracter personal, prin mijloacele mai sus indicate și voi respecta regulile impuse de lege, sau de instanță, cu privire la protecția acestora și cu privire la confidențialitatea informațiilor ce au acest caracter.

.

Dacă ați completat toate câmpurile solicitate și ați declarat cele de mai sus, prin bifarea căsuței/căsuțelor corespunzătoare, bifați << Nu sunt robot >> (I'm not a robot), apoi apăsați butonul Continuă.