Adresa Curţii de apel SUCEAVA este:

mun. Suceava, Str. Ştefan cel Mare nr. 62 , cod 720062

Telefon:

 0230216321 – centrala telefonică

0230215383 – secretariat cabinet președinte și vicepreședinți

Fax:

 0230524022 – pentru corespondenta administrativă

e-mail:

curteapel-suceava@just.ro     adresă de e-mail pentru transmiterea în format electronic a petițiilor și corespondenței administrative
 
registratura.casuceava@just.ro   adresă de e-mail pentru transmiterea în format electronic a actelor destinate dosarelor
 

Instrucţiuni de utilizare a adresei de e-mail a Curţii de Apel Suceava registratura.casuceava@just.ro în vederea transmiterii unor acte de procedură

– Pentru ca înscrisurile atașate transmise prin email să poată fi prezentate în timp util completului de judecată, vă recomandăm să trimiteți mesajul electronic cu cel puțin 24 de ore înaintea ședinței de judecată deoarece pot exista  întârzieri din motive tehnice în procesarea electronică a email-urilor iar în cazuri urgente înscrisurile să fie trimise prin fax sau depuse direct la registratura instanței.

– Fișierele atașate nu pot avea cumulat o dimensiune mai mare de 10Mb

Conducerea Curţii de Apel Suceava

Fax Secția penală și pentru cauze cu minori:      0230253912

                                                                                                0230708308

Fax Secția I civilă:    0230253912

Persoana de contact:

Neagu Dumitrescu Rodica

0230214948 – int 200

Camere de lucru cu publicul

Registratura si arhiva generală

cam. 112, parter – acces prin intrarea din strada Ștefan cel Mare

e-mail:  registratura.casuceava@just.ro

Săli de judecată 

sala 105, parter – acces prin intrarea din strada Ștefan cel Mare

sala 207, etaj I  – acces prin intrarea din strada Ștefan cel Mare

sala 353, etaj II – acces prin intrarea din strada Ștefan cel Mare

Program de funcţionare

Programul de lucru al instituției: Luni – vineri – între orele 8:00– 16:00

Programul de lucru cu publicul al arhivei :  Luni – vineri – între orele 09:00 -13:00

Program de audienţe

Conform art.7 din Hotărârea nr.3243 din 22.12.2022 a Consiliului Superior al Magistraturii:
Atribuțiile președintelui curții de apel nu prevăd acordarea de audiente iar conform art. 79, legăturile instanței cu publicul sunt asigurate de Biroul de informare și relații publice.

Petiţii

Adresa de e-mail pentru transmiterea în format electronic a petiţiilor: curteapel-suceava@just.ro

Adresa de e-mail pentru transmiterea în format electronic a actelor destinate dosarelor:registratura.casuceava@just.ro

Relaţia cu presa

Conform art.79 din Hotărârea nr.3243 din 22.12.2022 a Consiliului Superior al Magistraturii legăturile instanței cu publicul sunt asigurate de Biroul de informare și relații publice.

Persoana de contact:

Neagu Dumitrescu Rodica

Telefon: 0230214948 – int 200