Tip Persoană :
Eu voi face plata taxei și sunt altă persoană decât cea pentru care se solicită serviciul :
Confirm realitatea informațiilor expuse mai sus și solicit serviciul de mai sus din partea instanței de judecată : *