Pentru acces la dosarul în format electronic, este necesar să comunicați instanței adresa de e-mail și numărul de telefon mobil, iar ca browser să utilizați Google Chrome sau Mozilla Firefox.