Legislaţie privind organizarea şi funcţionarea sistemului judiciar


  • Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare privind statutul judecătorilor şi procurorilor - vizualizare

  • Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare privind organizarea judiciară - vizualizare

  • Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare privind Consiliul Superior al Magistraturii - vizualizare;

  • Hotărârea nr.328/2005 a Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare pentru aprobarea Codului deontologic al magistraților - vizualizare

  • Legea nr.567/2004, cu modificările şi completările ulterioare privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice - vizualizare

  • Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti - Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375/2015 - vizualizare