Date de contact : 
Curtea de Apel Suceava cu sediul în mun. Suceava, Str. Ştefan cel Mare nr. 62 , cod 720062
  • Tel.0230216321 ; 0230215383
  • Fax: 0230524022 ; Fax Secția penală și pentru cauze cu minori - 0230253912
  • adresa web Curtea de Apel Suceava: www.curteadeapelsuceava.ro
  • site pe portalul instanţelor de judecată Curtea de Apel Suceava    

Solicitările de informaţii de interes public din partea cetăţenilor şi a presei, întemeiate pe dispoziţiile Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public precum şi petiţiile formulate conform OG 27/2002, care nu vizează dosare aflate pe rolul Curţii de Apel Suceava vor fi trimise pe adresa de mail curteapel-suceava@just.ro. Această adresa de mail este destinată în exclusivitate corespondenţei cu autorităţile publice sau schimbului de date cu celelalte instanţe.

Toate mesajele cu referire la dosarele aflate pe rolul secţiilor Curţii de Apel Suceava vor fi adresate exclusiv pe adresa de mail registratura.casuceava@just.ro.

Vă solicităm ca fişierele transmise în format electronic să fie cu extensia .doc, .docx sau .pdf cu o dimensiune care să nu depăşească 20Mb. Nu se vor lua în considerare mesajele multiple, cu caracter obscen, defăimător, xenofob, rasial, care instigă la violenţă ori fapte antisociale, care lezează bunele moravuri, etc.



 Arhivă-Registratură  Biroul de informare şi relaţii cu publicul
 Programul instanțelor
 Accesul în Palatul de Justiţie
zilnic, de luni până vineri, între orele
9:00 – 13:00
zilnic, de luni până vineri,
între orele 9:00 – 13:00
zilnic, de luni până vineri,
între orele 8:00 – 16:00
este permis, începând cu ora 8:00, pe la intrarea principală din str. Ștefan cel Mare
La nivelul Curții de Apel Suceava- potrivit Regulamentului de Ordine Interioara, nu se ţin audienţe.

Localizare