Preşedinte:


  Nume şi prenume Data numirii în funcţie Data încetării mandatului  Observaţii

  ILIEȘ TITIANA

  13.01.2023

   

  cu delegare 

  Vicepreşedinţi:

   Nr.crt.  Nume şi prenume
  Data numirii în funcţie
  Data încetării mandatului
  Observații

  1.

  GALAN MARIUS IONEL 12.08.2022 12.08.2025

   

  2.

  APARASCHIVEI ADRIAN VALENTIN 04.01.2023 04.01.2026

   


  Colegiul de conducere:

  Nr.crt.

  Nume şi prenume

  Calitate

  Data numirii în funcţie
  (sau, după caz,
   data dobândirii de drept a acesteia)

  Data încetării

  1.

  Ilieș Titiana

  membru

  13.01.2023

  2.

  Galan Marius Ionel

  membru

  12.08.2022

  12.08.2025

  3.

  Aparaschivei Adrian Valentin

  membru

  04.01.2023

  04.01.2026

  4.

  Nechita Maricel

  membru

  30.10.2020

   30.10.2023

  5.

  Turculeț Ana-Maria membru 07.02.2022 07.02.2025

  6.

  Anton Ștefania Fulga

  membru

  19.12.2022

  19.12.2025

  7.

  Cazacu Anca

  membru

  19.12.2022

  19.12.2025