2021

Nr. crt.

Nr. dosar instanță

Problema de drept

Soluția Curții de Justiție a Uniunii Europene

Încheierea de sesizare

1.

Dosar nr. 614/39/2019

Curtea de Apel Suceava
 Secția de contencios administrativ si fiscal

Sesizează Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru a răspunde următoarei întrebări:

Directiva nr. 2006/112/CE precum și principiile neutralității fiscale, al dreptului de deducere a TVA și al certitudinii impunerii fiscale se opun în împrejurări ca acelea din litigiul principal, unei legislații naționale prin care odată cu deschiderea procedurii falimentului operatorului economic i se impune în mod automat și fără alte verificări ajustarea TVA prin refuzul deducerii TVA aferent unor operațiuni taxabile anterioare intrării în procedura falimentului, și obligarea operatorului economic la plata TVA deductibilă? Principiul proporționalității se opune, în împrejurări precum cele din litigiul principal, unei astfel de norme de drept național, în condițiile consecințelor economice asupra operatorului economic și ale caracterului definitiv al unei astfel de ajustări?

 Cauza  C‑182/20

Soluția: Articolele 184-186 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată trebuie interpretate în sensul că se opun unei reglementări sau unei practici naționale potrivit căreia deschiderea unei proceduri de faliment față de un operator economic, care implică lichidarea activelor sale în beneficiul creditorilor săi, determină în mod automat obligația acestui operator de a regulariza deducerile de taxă pe valoarea adăugată pe care lea efectuat pentru bunuri și servicii achiziționate anterior intrării sale în faliment, atunci când deschiderea unei astfel de proceduri nu este de natură să împiedice continuarea activității economice a operatorului menționat, în sensul articolului 9 din această directivă, printre altele în scopul lichidării întreprinderii în cauză.

 

Hotărârea CJUE (Camera a opta) din 03.06.2021

 

Încheiere de sesizare din 30.03.2020