2022

Nr. crt.

Nr. dosar instanță

Problema de drept (excepția de neconstituționalitate invocată)

Soluția Curții Constituționale a României

Încheierea de sesizare

1.

Dosar nr.2949/40/2021/a1

Sesizează Curtea Constituțională a României cu soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 234 Cod procedură penală și ale art. 223 Cod procedură penală.

 

Dosar nr. 260D/2022

Soluția:

 

Încheiere sesizare din 07.01.2022

2.

Dosar nr.1057/86/2018

Sesizează Curtea Constituțională a României cu soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 al. 3 din Legea nr. 374/2006 în raport de art. 1, 15, 16 și 44 din Constituția României.

Dosar nr. 531D/2022

Soluția:

 

Încheiere sesizare din 10.01.2022

3.

Dosar nr.5327/99/2021

Sesizează Curtea Constituțională  a României cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I alin. 1 din O.U.G. nr. 226/220.

Dosar nr. 427D/2022

Soluția:

 

Încheiere sesizare din 14.01.2022

4.

Dosar nr.2499/86/2020

Sesizează Curtea Constituțională a României cu soluționarea excepției de neconstituționalitate a art. 1 alin. 5 ind. 1 din O.U.G. nr. 83/2014 (introdus prin Legea nr. 71/2015) și a art. 3 ind. 1 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2015 (introdus prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20/2016), pentru încălcarea dispozițiilor art. 1 alin. 4 și 5, art. 142 alin. 1 și art. 147 alin. 4 din Constituția României.

Dosar nr. 319D/2022

Soluția:

 

Încheiere sesizare din 19.01.2022

5.

Dosar nr.3227/86/2021

Sesizează Curtea Constituțională a României cu privire la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.42 din OUG135/2020.

 

Dosar nr. 416D/2022

Soluția:

 

Încheiere sesizare din 25.01.2022

6.

Dosar nr.4064/86/2020

Sesizează Curtea Constituțională a României cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. 51 din O.U.G. nr. 83/2014 (introdus din Legea nr. 71/2015) și a art. 31 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2015 (introdus prin O.U.G. nr. 20/2016, astfel cum a fost modificat prin O.U.G. nr. 43/2016) raportat la art. 1 alin. 4 și 5, art. 142 alin. 1 și art. 147 alin. 4 din Constituție.

Dosar nr. 334D/2022

Soluția:

 

Încheiere sesizare din 01.02.2022

7.

Dosar nr.2117/40/2016/a7*

Sesizează Curtea Constituțională a Românei cu soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor 68 alin. 7 Cod procedură penală.

Dosar nr. 370D/2022

Soluția:

 

Încheiere sesizare din 04.02.2022

8.

Dosar nr.3896/86/2020

Sesizează Curtea Constituțională a României cu privire la excepția de neconstituționalitate a art. 105 alin. 2 și art. 118 alin. 1/1 lit. c) coroborate cu art. 170 alin. 3 din Legea nr. 263/2010.

Dosar nr. 606D/2022

Soluția:

 

Încheiere sesizare din 09.02.2022

9.

Dosar nr.605/39/2021

Sesizează Curtea Constituțională a României cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor OUG nr. 50/2021 în raport de dispozițiile art. 1 alin. 5, art. 16 alin. 1, art. 45, art. 115 alin. 4, art. 135 alin. 1 și 2 lit. a), art. 141 și art. 147 alin. 4 din Constituția României.

Dosar nr. 561D/2022

Soluția:

 

Încheiere sesizare din 14.02.2022

10.

Dosar nr.4273/86/2020

Sesizează Curtea Constituțională a României cu soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (51) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 și art. 31 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015, în măsura în care aceste dispoziții sunt interpretate în sensul că permit acordarea în beneficiul magistraților a unor drepturi salariale fără să se țină seama de gradul instanțelor sau parchetelor în cadrul cărora funcționează magistrații.

Dosar nr. 683D/2022

Soluția:

 

Încheiere sesizare din 15.02.2022