2021

Nr. crt.

Nr. dosar instanță

Problema de drept (excepția de neconstituționalitate invocată)

Soluția Curții Constituționale a României

Încheierea de sesizare

1.

Dosar nr.1586/222/2020

Sesizarea Curții Constituționale a României pentru soluționarea excepției de neconstituționalitate a  art. 11 alin. 1 lit. d pct. (i) din OUG nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările  ulterioare privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, raportat la art. 53 din Constituția României.

Dosar nr. 190D/2021

Soluția:

 

 

 

 

Încheiere sesizare din 12.01.2021

2.

Dosar nr.1486/314/2016

Sesizarea Curții Constituționale a României cu privire la neconstituționalitatea dispozițiilor art.75 alin. 1 teza finală din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență

Dosar nr. 505D/2021

Soluția:

Încheiere sesizare din 21.01.2021

3.

Dosar nr.3038/86/2020/a1

Sesizează Curtea Constituțională a României cu privire la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 160 din OUG nr. 57/2019 și ale art. 8 al. 2 din Legea nr. 14/2003.

Dosar nr. 506D/2021

Soluția:

Încheiere sesizare din 25.01.2021

4.

Dosar nr.1182/40/2020

Sesizează Curtea Constituțională a României cu judecarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art.30 din Lg nr.223/2015 așa cum au fost  modificate de art. 40  pct.  6 din OUG 57/2015  în raport cu  disp. art. 16 alin. (1) din Constituția  României.

Dosar nr. 447D/2021

Soluția:

Încheiere sesizare din 27.01.2021

5.

Dosar nr.10539/193/2020

Sesizează Curtea Constituțională a României cu privire la excepția de neconstituționalitate a  dispozițiilor  art. 715 al.1  NCPC coroborat  cu art.723 NCPC  prin raportare la art.6 al.1 si art.7 al.4 din  Legea  nr. 77/2016.

Dosar nr. 455D/2021

Soluția:

Încheiere sesizare din 27.01.2021

6.

Dosar nr.264/39/2020

Sesizează Curtea Constituțională cu privire la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 14 alin. 5 din Anexa VI a Legii nr. 153/2017.

Dosar nr. 613D/2021

Soluția:

Încheiere sesizare din 03.02.2021

7.

Dosar nr.2275/86/2020

Sesizează Curtea Constituțională a României cu privire la excepția de neconstituționalitate a art. 30 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, așa cum a fost modificat de art. 40 pct. 6 din  O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare.

Dosar nr. 635D/2021

Soluția:

Încheiere sesizare din 09.02.2021

8.

Dosar nr.3051/86/2020

Sesizează Curtea Constituțională a României cu privire la excepția de neconstituționalitate a art. 364 alin.1 din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ raportat la prevederile art.1 alin.5, art.16 alin.1, art.53 din Constituție.

Dosar nr. 2700D/2021

Soluția:

Încheiere sesizare din 11.02.2021

9.

Dosar nr.2237/86/2020

Sesizează Curtea Constituțională a României cu privire la excepția de neconstituționalitate a art. VII pct. 3 din O.U.G. nr. 59/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu și a ordonanței menționate, în ansamblul său.

Dosar nr. 1335D/2021

Soluția:

Încheiere sesizare din 23.03.2021

10.

Dosar nr.2801/86/2020

Sesizează Curtea Constituțională a României cu privire la excepția de neconstituționalitate a art. 30 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, așa cum a fost modificat de art. 40 pct. 6 din  O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare.

Dosar nr. 1336D/2021

Soluția:

Încheiere sesizare din 23.03.2021

11.

Dosar nr.4240/86/2018/a2

Sesizează Curtea Constituțională a României cu soluționarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 80 alin. 2 lit. d Cod penal, art. 83 alin. 2 Cod penal raportat la art. 1 alin. 3-5, art. 11 alin. 1, 2, art. 16 alin. 1, 2, art. 20 alin. 1, 2, art. 23 alin. 11, art. 24 alin. 1 și art. 148 alin. 2 din Constituția României, precum și art. 49 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.

Dosar nr. 1680D/2021

Soluția:

Încheiere sesizare din 26.03.2021

12.

Dosar nr.2353/40/2020

Sesizează Curtea Constituțională a României cu judecarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 42 din OUG nr. 135/2020 care modifică art. 86 alin. 2 lit. b) din  Legea nr. 127/2019, cu încălcarea prevederilor art. 1 alin. (3) și (5), art. 15 alin. (1), art. 20 alin. (2), art. 44 alin. (1), art. 47 alin. (1) și (2), art. 53 alin. (1), art. 61 alin. (1), art. 73 alin. (1) și alin. (3) lit. m), art. 108 alin. (3), art. 115 alin. (1), (3), (4), (5) și (6) din Constituția României.

Dosar nr. 1288D/2021

Soluția:

Încheiere sesizare din 01.04.2021

13.

 Dosar 2370/206/2020

Sesizează Curtea Constituțională a României cu privire la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 257 alin.(1) teza I Cod penal.

Dosar nr. 1340D/2021

Soluția:

Încheiere sesizare din 08.04.2021

14.

Dosar nr.12925/193/2019

Sesizează Curtea Constituțională a României cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 34 alin. (2) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor prin raportare la art. 129, art. 126 alin. (2) rap. la art. 70 alin. (1) din Constituția României.

Dosar nr. 1558D/2021

Soluția:

Încheiere sesizare din 12.04.2021

15.

Dosar nr.254/39/2021

Sesizează Curtea Constituțională a României cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 42 alin. 1, 2 din OUG nr. 21/2004.

Dosar nr. 1736D/2021

Soluția:

Încheiere sesizare din 20.04.2021

16.

Dosar nr.309/86/2018/a2

Sesizează Curtea Constituțională a României cu excepția de neconstituționalitate a disp. art. 80 alin. 2 lit. d Cod penal, art. 83 alin. 2 Cod penal și art. 318 alin. 1 Cod procedură penală.

Dosar nr.1492D/2021

Soluția:

Încheiere sesizare din 21.04.2021

17.

Dosar nr.11543/193/2020

Sesizează Curtea Constituțională a României cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolului unic punctul 2, punctul 3, punctul 8 din Legea 52/2020, cât și a Legii nr.52/2020 în integralitatea sa.

Dosar nr. 1977D/2021

Soluția:

Încheiere sesizare din 05.05.2021

18.

Dosar nr.782/86/2020

Sesizează Curtea Constituțională a României cu soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. 51 din OUG 83/2014 modificată și completată, în raport de disp. art. 1 alin. 4 și 5, art. 142 alin. 1 și art. 147 alin. 4 din Constituție.

Dosar nr. 1949D/2021

Soluția:

Încheiere sesizare din 18.05.2021

19.

Dosar nr.3135/86/2019

Sesizează Curtea Constituțională a României cu excepția de neconstituționalitate a disp. art. 52 alin. 2 din Codul Muncii.

Dosar nr. 2656D/2021

Soluția:

Încheiere sesizare din 18.05.2021

20.

Dosar nr.929/40/2018

Sesizează Curtea Constituțională a României cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 38 al. 3, 4 și 6 din Legea nr. 153/2017, în interpretarea dată prin Decizia ÎCCJ nr. 27 /26.10.2020 pronunțată în dosarul nr. 2245/1/2020.

Dosar nr. 1919D/2021

Soluția:

Încheiere sesizare din 24.05.2021

21.

Dosar nr.1585/40/2020

Sesizează Curtea Constituțională a României cu judecarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art.7 alin.(5) din OUG 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID 19 pe perioada stării de urgență în raport cu disp. art. 16 alin. (1) din Constituția României.

Dosar nr. 2120D/2021

Soluția:

Încheiere sesizare din 27.05.2021

22.

Dosar nr.4489/193/2021

Sesizează Curtea Constituțională cu soluționarea excepției de neconstituționalitate a art. 49(1) din Legea nr. 217/2003.

Dosar nr. 2074D/2021

Încheiere sesizare din 27.05.2021

23.

Dosar nr.4064/86/2020

Sesizează Curtea Constituțională a României cu privire la excepția de neconstituționalitate a  dispozițiilor art. 1 alin. (51) din O.U.G. nr. 83/2014 (introdus prin Legea nr. 71/2015) și a art. 31 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2015 (introdus prin O.U.G. nr. 20/2016), precum și a dispozițiilor relevante cuprinse în ordonanțele de urgență ale Guvernului nr. 83/2014, nr. 57/2015, nr. 20/2016 și nr. 43/2016, în măsura în care aceste dispoziții sunt interpretate în sensul că permit acordarea în beneficiul magistraților a unor drepturi salariate fără să se țină seama de gradul instanțelor sau parchetelor în cadrul cărora funcționează magistrații, cu încălcarea art. 1 alin. (4) și (5). art. 142 alin. (1) și art. 147 alin. (4) din Constituția României

Dosar nr. 334D/2022

Soluția:

Încheiere sesizare din 08.06.2021

24.

Dosar nr.1170/86/2020

Sesizează Curtea Constituțională a României cu privire la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 426 alin. 1 teza a II-a Cod procedură civilă, prin raportare la prevederile art. 21 alin. 3 și art. 124 alin. 2 din Constituție.

Dosar nr. 2087D/2021

Soluția:

Încheiere sesizare din 09.06.2021

25.

Dosar nr.36566/3/2019

Sesizează Curtea Constituțională a României cu soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 alin. 1 din OG nr. 38/30.01.2003, art. 1 alin. 5 din Legea nr. 285/28.12.2010, art. 14 alin. 1 și alin. 5 și art. 23 din Anexa nr. VI a Legii nr. 153/2017, precum și art. 38 alin. 2 și 3 din Legea nr. 153/2017.

Dosar nr. 2482D/2021

Soluția:

Încheiere sesizare din 09.06.2021

26.

Dosar nr.1485/40/2021

Sesizează Curtea Constituțională a României cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 alin. (4) și art. 16 alin. (1) și (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 prin prisma art. 16 alin. (1) și (2) și art. 41 din Constituția României.

Dosar nr. 2514D/2021

Soluția:

 

Încheiere sesizare din 15.06.2021

27.

Dosar nr.2936/86/2021/a1

Sesizează Curtea Constituțională a României cu soluționarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 388 alin. 3 Cod de procedură penală raportat la art. 21 alin. 1 și 3 și art. 24 din Constituția României.

Dosar nr. 2521D/2021

Soluția:

 

Încheiere sesizare din 09.07.2021

28.

Dosar nr.1775/40/2019

Sesizează Curtea Constituțională a României pentru a decide asupra excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. 1 din OUG nr. 1/2010, art. 1 alin. 5 din Legea nr. 285/2010, art. 4 alin. 2 din OUG nr. 9/2017, art. II alin. 7 din Legea nr. 152/2017 și art. 7 lit. b din Legea nr. 153/2017, față de prevederile art. 41 alin. 2 din Constituție.

Dosar nr. 2357D/2021

Soluția:

 

Încheiere sesizare din 29.07.2021

29.

Dosar nr. 171/206/2021

Sesizează Curtea Constituțională a României cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 341 alin. 5 ind. 1 și alin. 8 din Legea 1385/2010 privind Codul de procedură penală raportată la dispozițiile art. 1, art. 16, art. 1, art. 49-53 din Constituție.

Dosar nr. 2840D/2021

Soluția:

 

Încheiere sesizare din 03.09.2021

30.

Dosar nr.956/309/2021

Sesizează Curtea Constituțională a României cu privire la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 41 alin. 1 din Legea nr. 115/2015.

Dosar nr. 2784D/2021

Soluția:

 

Încheiere sesizare din 08.09.2021

31.

Dosar nr.390/39/2021

Sesizează Curtea Constituțională a României cu soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 65 alin. (4) din Legea nr. 317/2004.

Dosar nr. 2889D/2021

Soluția:

Încheiere sesizare din 20.09.2021

32.

Dosar nr.8429/314/2014

Sesizează Curtea Constituțională a României cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 995 al. 3, teza I Cod procedură civilă în raport de art. 21 și 44 din Constituția României.

Dosar nr. 1589D/2021

Soluția:

Încheiere sesizare din 22.09.2021

33.

Dosar nr.8429/314/2014

Sesizează Curtea Constituțională a României cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 995 al. 3, teza I Cod procedură civilă în raport de art. 21 și 44 din Constituția României.

Dosar nr. 1589D/2021

Soluția:

Încheiere sesizare din 22.09.2021

34.

Dosar nr. 1681/86/2021

Sesizează Curtea Constituțională a României cu privire la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr. 7/2021 pentru modificarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor.

Dosar nr. 3438D/2021

Soluția:

Încheiere sesizare din 02.11.2021

35.

Dosar nr.1831/86/2021

Sesizează Curtea Constituțională a României cu privire la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr. 7/2021 pentru modificarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor.

Dosar nr. 3444D/2021

Soluția:

Încheiere sesizare din 02.11.2021

36.

Dosar nr.693/206/2021

Sesizează Curtea Constituțională a României cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 14 alin. 3 din Legea 132/2017.

Dosar nr. 3397D/2021

Soluția:

Încheiere sesizare din 03.11.2021

37.

Dosar nr.1373/86/2021

Sesizează Curtea Constituțională a României cu soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 42 din O.U.G. nr. 135/2020 raportat la prevederile art. 1 alin. 5, art. 15 alin. 2, art. 115 alin. 4,5 din Constituția României.

Dosar nr. 3522D/2021

Soluția:

Încheiere sesizare din 16.11.2021

38.

Dosar nr.3229/86/2019

Sesizează Curtea Constituțională a României cu soluționarea excepției de neconstituționalitate a art. 1 alin. 5 ind. 1 din O.U.G. nr. 83/2014 și a art. 3 ind. 1 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2015.

Dosar nr. 3623D/2021

Soluția:

Încheiere sesizare din 17.11.2021

39.

Dosar nr.2773/40/2021/a1

Sesizează Curtea Constituțională a României cu soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 234 Cod procedură penală și ale art. 235 Cod procedură penală.

Dosar nr. 3678D/2021

Soluția:

Încheiere sesizare din 23.11.2021

40.

Dosar 3916/193/2020

Sesizează Curtea Constituțională a României cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 96 alin. 1 și 2 lit. b), art. 100 alin. 3 lit. c)  și art. 109 alin. 9 din O.U.G .nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice în interpretarea Deciziei Înaltei Curți de Casație și Justiție-Completul pentru soluționarea Recursului în Interesul Legii nr. 5 din 12 aprilie 2021 referitoare la interpretarea dispozițiilor art. 96 alin. 1 și alin. 2 lit. b, art. 100 alin. 3, art. 101 alin. 3, art. 102 alin. 3 și art. 109 alin. 9 din O.U.G .nr. 195/2002,  prin raportare la dispozițiile art. 1 alin. 5, art. 16 alin. 1, art. 20 art. 21, art. 53 și art. 124 din Constituția României.

Dosar nr. 3780D/2021

Soluția:

Încheiere sesizare din 25.11.2021

41.

Dosar 32242/3/2020

Sesizează Curtea Constituțională a României cu soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 alin. 1 din OUG nr. 38/2003, cu privire la sintagma „până la”, și art. 21 alin. 2 din OUG nr. 38/2003, a art. 1 alin. 5 din Legea nr. 285/2010, a art. 14 alin. 1 și 5 și a art. 23 cu privire la sintagma „structurile centrale ale instituțiilor din”, din Anexa nr. VI a Legii nr. 153/2017, precum și a art. 38 alin. 2 și 3 din aceeași lege.

Dosar nr. 3811D/2021

Soluția:

Încheiere sesizare din 08.12.2021

42.

Dosar nr.562/39/2021/a1

Sesizează Curtea Constituțională a României cu soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 426 lit. d Cod procedură penală, art. 428 alin. 1 Cod procedură penală și ale art. 32 din Legea nr. 304/2004.

Dosar nr. 304D/2022

Soluția:

Încheiere sesizare din 21.12.2021