2021

 

Nr. crt.

Nr. dosar instanță

Problema de drept

Soluția Înaltei Curți de Casație și Justiție

Încheierea de sesizare

1.

Dosar nr.6773/86/2017

Curtea de Apel Suceava
 Secția penală și pentru cauze cu minori

În temeiul art. 476 Cod procedură penală rap. la art. 475 Cod procedură penală, sesizează Înalta Curte de Casație și Justiție în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept:

„Dacă, în cazul infracțiunii prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 (forma anterioară datei de 01.02.2014), termenul de prescripție a răspunderii penale se stabilește în raport de limita maximă a pedepsei prevăzută de acest text de lege, respectiv 20 de ani, sau în funcție de pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea cea mai gravă care intră în scopul grupului infracțional, în considerarea, relativ la sintagma „pedeapsă prevăzută de lege”, a dispozițiilor alineatului 2 al art. 7 din Legea nr. 39/2003 (forma anterioară)”.

 Dosar nr. 2439/1/2021

Soluția:

Admite sesizarea formulată de către Curtea de Apel Suceava - Secția penală și pentru cauze cu minori, prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarei probleme de drept:

„Dacă, în cazul infracțiunii prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 (forma anterioară datei de 01 februarie 2014), termenul de prescripție a răspunderii penale se stabilește în raport de limita maximă a pedepsei prevăzută de acest text de lege, respectiv 20 de ani, sau în funcție de pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea cea mai gravă care intră în scopul grupului infracțional, în considerarea, relativ la sintagma „pedeapsă prevăzută de lege”, a dispozițiilor alineatului (2) al art. 7 din Legea nr. 39/2003 (forma anterioară)”.

Stabilește că în cazul infracțiunii prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 (forma anterioară datei de 01 februarie 2014), termenul de prescripție a răspunderii penale se calculează în raport de limita maximă a pedepsei prevăzute de acest text de lege, respectiv 20 de ani, indiferent de pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea cea mai gravă care intră în scopul grupului infracțional.

Decizia nr.75 din 04.11.2021

Încheiere de sesizare din 02.09.2021