Pentru acces la dosarul în format electronic, este necesar să comunicați instanței adresa de e-mail și numărul de telefon mobil, iar ca browser să utilizați Google Chrome sau Mozilla Firefox.  Pentru acces la dosarul în format electronic, este necesar să aveți parola de acces, iar ca browser să utilizați Google Chrome sau Mozilla Firefox.